מנהל מחלקת כשרות הרב יעקוב אפרתי
טלפון: 050-474-0350.

על מנת לקבל תעודת כשרות לעסק:

 • יש לדאוג שכל המוצרים יהיו בכשרות הראויה לפי סוג הכשרות המבוקש.
 • לאחר בדיקת מנהל המחלקה ו/או הרב תתבצע הכשרה של המקום.
 • יש להציב משגיח בהתאם להוראת מנהל המחלקה ו/או הרב.
 • יש לשלם האגרה כחוק.
 • לאחר קבלת "תעודת הכשרות" יש להמשיך ולפעול על פי הנחיית מנהל המחלקה.

  למילוי טופס כשרות מקוון, יש למלא את הפרטים

  תפריט
  נגישות